Història de Gurb (Inicis S.XXI)

Com és Gurb durant els inicis del segle XXI? (4a rev ind)

  • Hi ha creixement industrial? 

Si, hi ha un creixement industrial molt gran a Gurb del segle XX al segle XXI.

  • On es situen les indústries actualment?

Actualment a Gurb les indústries es situen fora del municipi (en polígons industrials) a prop de les carreteres perquè estan molt més ben comunicades.

  • Quines carreteres hi ha? 

C-25

C-17

N-152a

Eix- Vic- Olot

  • Tipus d’indústria (%)

L’activitat més present al municipi de Gurb és l’agroindustrial amb un 34,4% del sector industrial de Gurb. Seguida de l’activitat serveis amb un 20,7% i la industrial amb un 15,1%. Les més minoritàries són les activitats energètiques o  mineria, gestió de residus o espectacles i recreatives. 

Deja un comentario

Tu dirección de correo electrónico no será publicada. Los campos obligatorios están marcados con *