Conclusions

Com serà Gurb al 2050?

Com seran les empreses? Les empreses estaran més desenvolupades. Tindran menys treballadors a causa de que les màquines realitzaran totes les funcions necessàries i, gràcies a tots els avenços tecnològics, les empreses seran menys contaminants, és a dir, no contaminaran tant com ho fan ara.

Com seran les cases? Les cases estaran molt més desenvolupades tecnològicament. Hi hauran moltes més funcions que es faran per si mateixes, això vol dir que no seran necessàries les mateixes atencions que actualment.

La població creixerà o disminuirà? La població es mantindrà amb el mateix nombre o, fins i tot, creixerà. Com hem explicat abans, les empreses no contaminaran tan, fet que provocarà una disminució de la contaminació i que afavorirà la vida de la gent. 

Què passarà amb la pagesia? Si les empreses creixen i el sector industrial augmenta, segurament d’aquí al 2050, la pagesia a Gurb no sera tan abundant com en aquests moments.